//
archives

Archive for

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

W Polsce Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w uchwale z 10 stycznia 1996 roku określiła wykaz węzłowych wskaźników analizy finansowej. Wyszczególnione zostały cztery podstawowe grupy (zespoły) wskaźników, które tworzą w zasadzie wyczerpujący zakres zagadnień jakimi zajmuje się analityk dokonujący analizy finansowej przedsiębiorstwa. Do tych zespołów należy zaliczyć następujące wskaźniki: – płynności – charakteryzują zasoby kapitału pracującego … Czytaj dalej

Analiza struktury majątku obrotowego

Dla uzupełnienia informacji uzyskanej z poprzedniej analizy należy przeprowadzić analizę struktury majątku obrotowego. W tym celu oblicza się szereg wskaźników dokonując analizy wskaźnikowej bilansu. Technika przeprowadzenia tejże analizy będzie tematem kolejnego rozdziału. Po dokonaniu pionowej analizy aktywów bilansu należy przeprowadzić taką samą analizę tyle, że w odniesieniu do pasywów bilansu. Chodzi w tym przypadku o … Czytaj dalej