//
archives

Archive for

Cel analizy wskaźnikowej

Prezentowane przez nas prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe zawsze muszą kończyć się jakimś podsumowanie. Napisaniem, co przeprowadzona analiza wykazałą. Można napisać na przykłąd, że przeprowadzona w praktyce analiza wskaźnikowa spółki, uwidoczniła przebieg jej działalności i pozwoliła na sformułowanie kilka wniosków z których najważniejsze informują że: – większy przyrost sprzedaży netto oraz spadek dynamiki strat nadzwyczajnych oraz … Czytaj dalej

Analiza struktury majątkowej przedsiębiorstwa

Cytując jedną prace: Analiza struktury majątkowej przedsiębiorstwa (pionowa analiza aktywów) zmierza do uzyskania informacji o sposobie zaangażowania kapitału przedsiębiorstwa. Cele tej analizy to: – zbadanie zmian zachodzących w relacji pomiędzy majątkiem trwałym a majątkiem obrotowym, – zbadanie zmian w strukturze poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa, – porównanie struktury majątkowej danego przedsiębiorstwa z okresu na okres . Przy … Czytaj dalej