//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa

Praktycznie każda jednostka prowadząca jakąkolwiek działalność gospodarczą sporządza (w bardziej lub mniej szczegółowej formie) na koniec okresu sprawozdawczego (rok) bilans. Jest to podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa prezentujące stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment.

Bilans zawiera zapis stanu majątku i źródeł jego finansowania zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego. Znajomość treści poszczególnych pozycji bilansu umożliwia jego czytanie tj. analizowanie

zawartych w nim informacji. Analiza bilansu w przedsiębiorstwie obejmuje dwa etapy:

– wstępną analizę bilansu,

– wskaźnikową analizę bilansu, która stanowi rozwinięcie analizy wstępnej i oparta jest na badaniu wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami aktywów i pasywów.

Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa obejmuje badanie:

– struktury majątkowej na podstawie wskaźników struktury aktywów (pionowa analiza aktywów),

– struktury kapitałowej, poprzez ustanie wskaźników struktury pasywów (pionowa analiza pasywów),

– struktury kapitałowo – majątkowej (pozioma analiza bilansu)_.

Analiza pionowa bilansu ma na celu zbadanie struktury majątkowej i kapitałowej (czyli aktywów i pasywów). Chodzi w tym przypadku o ustalenie oraz porównanie z okresu na okres udziału poszczególnych pozycji aktywów i pasywów (lub ich grup) w sumie bilansowej_. Porównanie takie dostarcza informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa jak również odpowiada na istotne pytania, o to:

– jakim majątkiem dysponuje badane przedsiębiorstwo (co się na niego składa, czy jest regularnie wykorzystywany),

– z jakich kapitałów korzysta przedsiębiorstwo (jakie zmiany w nich następowały)_.

Analiza pionowa bilansu ma na celu zbadanie powiązań pomiędzy poszczególnymi grupami aktywów i pasywów, tj. wzajemnego związku między kapitałem (pasywami), a odpowiadającymi mu składnikami majątkowymi (aktywami). Z kolei w tym przypadku chodzi o ustalenie i porównanie z okresu na okres struktury kapitałowo – majątkowej przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie analizy zmian jakie w tejże strukturze zachodzą pozwala na wnioskowanie na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa _.

Wstępna analiza ta może być prowadzona w ujęciu statycznym i dynamicznym, czyli przy wykorzystaniu mierników bądź to w postaci syntetycznej , bądź też dynamicznej.

Analiza statyczna dotyczy badania struktury majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania w wybranym momencie (np. na koniec roku). Istnieje zatem w tym przypadku możliwość określenia i wskazania na udział poszczególnych pozycji majątku (aktywów) i źródeł finansowania (pasywów) w ogólnych ich wielkościach.

Ujęcie dynamiczne pozwala natomiast ocenić również kierunki zmian tej struktury oraz dynamikę poszczególnych elementów aktywów i pasywów poprzez porównanie danych z kilku kolejnych lat. Dzięki analizie dynamicznej można określić stopień i kierunki zmian poszczególnych składników bilansu w porównaniu do ich poziomu w bilansach za okresy poprzednie. Stad też wartość poznawcza analizy dynamicznej jest znacznie większa _ .

Przeprowadzenie wstępnej analizy bilansu w ujęciu dynamicznym wymaga zatem wykorzystania następujących mierników:

– wskaźników dynamiki, określających kierunek i stopień zmian poszczególnych elementów bilansu, w porównaniu do ich poziomu w bilansach wcześniejszych,

– wskaźników struktury, wskazujących na udział poszczególnych pozycji majątku i źródeł ich finansowania w ogólnych ich wielkościach.

Zastosowanie wymienionych mierników musi zostać poprzedzone ustaleniem niezbędnego, ze względu na cel analizy, stopnia jej szczegółowości. Określi on bowiem wymagany poziom agregacji danych bilansowych stanowiących podstawę obliczeń _.

Badanie dynamiki poszczególnych pozycji majątku przedsiębiorstwa i źródeł pokrycia pozwala na ustalenie kierunków jego rozwoju oraz stopnia wzrostu kapitałów finansujących ten rozwój. Zróżnicowanie tempa zmian poszczególnych elementów aktywów i pasywów bilansu prowadzi do przesunięć w środkach gospodarczych i źródłach ich pokrycia wyrażających się w zmianach struktury _.

Znacznym ułatwieniem w przeprowadzeniu analizy bilansu, przy zastosowaniu wspomnianych wskaźników, jest przekształcenie bilansu sprawozdawczego w bilans analityczny _.

Bilans sprawozdawczy to dwustronne zestawienie rachunkowe, sporządzone na podstawie danych rachunkowości odzwierciedlających majątek przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania na dany moment sprawozdawczy. Obowiązek sporządzenia bilansu wynika z ustawy o rachunkowości_ Bilans sprawozdawczy jest także częścią rocznego sprawozdania statystycznego (F – 02), którego układ, konstrukcję i wycenę składników określa Prezes GUS.

Bilans analityczny natomiast zestawiony jest na potrzeby analizy, stanowi uproszczenie w stosunku do bilansu sprawozdawczego. Nie ma on postaci dwustronnej tabeli (pasywa i aktywa) lecz postać kolumnową. W poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów, obok danych przeniesionych z bilansu sprawozdawczego ustalane są wskaźniki struktury aktywów i pasywów na początek i koniec okresu sprawozdawczego, a także dynamika ich zmian.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: