//
archives

Archive for

Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa

Praktycznie każda jednostka prowadząca jakąkolwiek działalność gospodarczą sporządza (w bardziej lub mniej szczegółowej formie) na koniec okresu sprawozdawczego (rok) bilans. Jest to podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa prezentujące stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Bilans zawiera zapis stanu majątku i źródeł jego finansowania zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego. Znajomość … Czytaj dalej