//
archives

Archive for

Wskaźnik DPR

Poziom i zmiany wskaźnika DPR można ocenić z dwóch punktów widzenia: – interesu doraźnego, który polega na oczekiwaniu przez akcjonariuszy maksymalnie wysokich wypłat dywidendy, – interesu perspektywicznego, który polega na ograniczeniu wypłat dywidendy, w celu zwiększenia części zysku netto, która jest przeznaczona na cele rozwojowe spółki. Wskaźnik EPS wzrósł o 41,95%, o tyle samo wzrósł … Czytaj dalej

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wśród zagadnień analizy finansowej szczególne znaczenie ma analiza zmian w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jej podstawą są sprawozdania z przepływów pieniężnych, które obrazują wpływy i wydatki środków pieniężnych w toku działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Sporządza się je na podstawie bilansu i rachunku wyników oraz informacji uzupełniających do tych dwóch sprawozdań. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykorzystywane łącznie … Czytaj dalej