//
archives

Archive for

Rachunek zysków i strat

Rachunek wyników jest, obok bilansu, jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych sporządzanych przez wszystkie przedsiębiorstwa. Jest on najbardziej syntetycznym miernikiem rentowności działalności podmiotu gospodarczego. Czyli jest on rezultatem algebraicznych porównań zrealizowanych przez podmiot przychodów z kosztami ich uzyskania oraz ze zmniejszeniami przychodów o innym charakterze. Klasyfikacja operacji wyników w powyższe grupy pozwala określić rozmiary wypływu jednorodnych … Czytaj dalej