//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Wskaźniki rotacji

Wskaźniki rotacji charakteryzują sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwalają bowiem obserwować i oceniać efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa i jego podstawowymi składnikami.

Pokazują one, jaka jest efektywność wykorzystania składników majątkowych firmy mierzona wielkością osiąganej sprzedaży lub poniesionych kosztów. Zaliczane są one do grupy wskaźników informujących o sprawności działania przedsiębiorstwa, a raczej jego menedżmentu.

Wśród wskaźników rotacji można wyróżnić:

– wskaźnik rotacji należności,

– wskaźnik rotacji zapasów,

– wskaźnik rotacji rzeczowych składników majątku trwałego,

– wskaźnik rotacji majątku.

O przeciętnej liczbie dni upływającej od powstania należności do chwili wpływu środków pieniężnych od dłużnika na rachunek bankowy przedsiębiorstwa lub do kasy informuje wskaźnik produktywności należności z tytułu dostaw i usług.

Poziom prezentowanego poniżej wskaźnika zależy od wielu czynników, a m. in. specyfikacji branży i panujących w niej zwyczajów w zakresie terminów spłaty należności oraz od efektywności pracy pionu finansowego firmy. Ocena wielkości tego wskaźnika powinna następować w kontekście w kontekście całej polityki marketingowej. Wydłużenie okresu spłaty należności może być elementem świadomej polityki przedsiębiorstwa.

Polityka nieznacznego kredytowania odbiorców odzwierciedli się w niskich wartościach tego wskaźnika. Przedsiębiorstwo będzie posiadało zwiększoną płynność, lecz niska rentowność. Przy krótkim okresie kredytowania lub sprzedaży wyłącznie za gotówkę z reguły maleją przychody i obniża się zysk, gdyż nie wszyscy odbiorcy mogą płacić gotówką. W przypadku liberalnej polityki kredytowania wielkość wskaźnika będzie znaczna i rosnąca. Stosowanie takiej polityki kredytowania wymaga posiadania przez przedsiębiorstwo rezerw płynności finansowej, może ona jednak przyczyniać się do wzrostu rentowności, pod warunkiem, że prawidłowo oceni się sytuację finansową kontrahenta (czy zapewnia ona zapłatę zależności w odroczonym terminie zapłaty).

W przypadku wydłużenia się okresu spłaty należności z tytułu dostaw i usług należy zbadać:

– terminowość spłaty należności,

– politykę marketingową, a w tym politykę kredytowania odbiorców,

– działanie pionu handlowego i finansowego firmy.22

Miarą efektywności wykorzystania kapitału zaangażowanego w zapasach danego przedsiębiorstwa jest wskaźnik produktywności (rotacji) zapasów (w dniach).

We wzorze tym skorygowane koszty uzyskania przychodów = koszty uzyskania przychodów – podatek obrotowy – koszty operacji finansowych.

Wskaźnik ten informuje co ile dni firma odnawia swoje zapasy. Firma nie może zamrażać w zapasach dużej ilości majątku obrotowego, ponieważ prowadzi to do zachwiania płynności finansowej. Wysoki poziom wskaźnika może świadczyć o trudnościach w sprzedaży. Jest to bardzo ważne dla firm, w których zapasy stanowią podstawowy zasób, lub w których zapasy łatwo ulegają zepsuciu i musza być szybko wymienione. Niski wskaźnik cyklu zapasów świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary, o łatwości ich sprzedaży i krótkim okresie magazynowania.

Przy obliczeniu tych wskaźników dla roku ubiegłego, z powodu braku danych, za przeciętny stan przyjęto stan z początku roku. Natomiast dla roku bieżącego przeciętny stan jest średnią arytmetyczną wartości z początku i końca roku.

W badanej spółce cykl inkasa należności jest długi, chociaż w ciągu roku uległ znacznej poprawie. Być może firma dla pozyskania klientów zapewnia im dogodne warunki regulowania należności, udzielając w dużym stopniu kredytu kupieckiego. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby spółka udzielała kredytu na ponad trzy miesiące. Sytuacja ta wynika prawdopodobnie z niezbyt mocnej pozycji spółki na rynku, która udzielając swoim odbiorcom odroczonego terminu płatności próbuje w ten sposób zapewnić zbyt dla produkowanych przez siebie wyrobów. Innym powodem wydłużonej rotacji należności są zapewne kłopoty spółki ze ściąganiem należności. Stan ten jest o tyle niepokojący, że spółka sama korzysta z kredytów. Kompleksowe spojrzenie na sytuację finansową spółki od strony rotacji należności nakazuje z dużą obawą patrzeć na jej przyszłość. Na skutek takiej a nie innej polityki może ona wkrótce popaść w duże tarapaty finansowe. Odpowiednie służby finansowo księgowe powinny zatem dążyć do skrócenia cyklu odzyskiwania należności.

Równie niepokojący obraz rysuje się po analizie wskaźnika rotacji zapasów. Informuje on, że środki pieniężne zaangażowane w tej grupie majątku spółki pozostają zamrożone przez 150 dni.

W związku z tak wysoką wartością tego wskaźnika celowe jest jak najszybsze zbadania zbadanie rotacji poszczególnych rodzajów zapasów i podjęcie decyzji o częściowej wyprzedaży zapasów zalegających magazyny. Analiza wykaże bowiem tę część zapasów która jest nadmierna lub zbędna.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: