//
archives

Archive for

Wskaźniki rotacji

Wskaźniki rotacji charakteryzują sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwalają bowiem obserwować i oceniać efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa i jego podstawowymi składnikami. Pokazują one, jaka jest efektywność wykorzystania składników majątkowych firmy mierzona wielkością osiąganej sprzedaży lub poniesionych kosztów. Zaliczane są one do grupy wskaźników informujących o sprawności działania przedsiębiorstwa, a raczej jego menedżmentu. Wśród wskaźników rotacji można wyróżnić: … Czytaj dalej

Źródło danych potrzebnych do analizy

Powiedziane zostało, że funkcjonujące przedsiębiorstwo, szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej, nie poradziłoby sobie bez określonego pakietu informacji, dzięki którym management podejmuje różnego rodzaju decyzje. Jakość i struktura tych informacji ma istotne znaczenie głównie w odniesieniu do decyzji strategicznych, odnoszących się do celów przedsiębiorstwa, decyzji finansowych. Prawidłowo przygotowane materiały (starannie, kompletnie) wspomagają zarówno informacyjnie jak i … Czytaj dalej