//
archives

Archive for

Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową

Wskaźnik ten odpowiada na pytanie w jakim stopniu jest możliwa spłata zobowiązań bez naruszania posiadanego majątku. Ich spłata musiałaby wówczas nastąpić z zysku netto z amortyzacji majątku trwałego. Pierwsze trzy wskaźniki będą oceniane przy uwzględnieniu poziomu wskaźnika dźwigni finansowej. Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem, i tak niski, uległ w ciągu roku pogorszeniu. Oznacza to, że spółka … Czytaj dalej

Pełna analiza finansowa

Pełna analiza finansowa, oceniająca całokształt działalności gospodarczej w wyrazie finansowym, jest jednak przedsięwzięciem dość pracochłonnym i wymaga stosowania znacznej liczby wskaźników, a także danych wykraczających poza obowiązkową sprawozdawczość finansową (wewnętrzne analizy finansowe). W teorii i praktyce spotyka się różne koncepcje bardziej zawężonej analizy finansowej, np. oceny porównawczej tylko jednego wskaźnika lub grupy wskaźników, odpowiednio dostosowanych … Czytaj dalej