//
archives

Archive for

Relacja zobowiązań ogółem do kapitału własnego

Uzupełniającym wskaźnikiem oceny poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa jest relacja zobowiązań ogółem do kapitału własnego. Wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, a tym samym wskazuje na to jakie możliwości pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi ma badane przedsiębiorstwo. Z punktu widzenia banku przyjmuje się, że powinien on wynosić 0,5. Jest to relacja bardzo … Czytaj dalej

Analiza finansowa

Analiza finansowa to także jedna z analiz dziedzinowych i jako taka, umożliwiając z jednej strony zarządzanie powinna przede wszystkim: –         dostarczać odpowiednich informacji ułatwiających osiąganie racjonalnej struktury majątku i funduszów, –         ułatwić racjonalne kształtowanie rachunków i strumieni pieniężnych poprzez opracowywanie krótkoterminowych prognoz , –         dostarczać menedżerom firmy rachunków efektywnościowych ułatwiających opracowywanie różnorodnych wariantów programów działalności, … Czytaj dalej