//
archives

Archive for

Ocena stopnia zadłużenia

W celu uzyskania kredytu bądź pożyczki długoterminowej przedsiębiorstwo musi w pierwszej kolejności wykazać się zdolnością da zaciągana kredytu krótkoterminowego, czyli mieć płynność finansową _. Płynność finansowa jest związana z krótkim horyzontem czasowym i dotyczy działalności eksploatacyjnej. Wypłacalność wiąże się zaś z możliwością spłaty zobowiązań długoterminowych, zaciąganych na cele inwestycyjno – modernizacyjne. Ocenę, mającą szczególne znaczenie … Czytaj dalej

Podstawowe wskaźniki struktury majątku

Na podstawie wskaźników struktury aktywów można stwierdzić, że zwiększyła się elastyczność spółki (wskaźnik zmniejszył się o 5,83%) co wiąże się ze zwiększeniem udziału procentowego majątku obrotowego w stosunku do całego majątku spółki. Wynika z tego, że spółka nie angażuje swoich środków w majątek przeznaczony do długotrwałego użytku, w takim stopniu jak to miało miejsce przed … Czytaj dalej