//
archives

Archive for

Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi

Wskaźnik ten informuje o pokryciu gotówką zobowiązań bieżących. Powinien on przybierać wielkości w granicach 0,2. Niski, wzorcowy, poziom tego wskaźnika wynika z reguł gospodarowania gotówka w firmie w myśl, których zasoby gotówki powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Wskaźnik szybkiej płynności oscyluje w granicach 1,0 w okresie bieżącym nieznacznie zmalał ale jest bliski wartości uznawanej … Czytaj dalej

Analiza rachunku wyników

Wzór rachunku wyników przedsiębiorstwa KOSZTY I STRATY PRZYCHODY I ZYSKIA. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW I. Techniczny koszt wytworzenia Sprzedanych produktów II. Koszty ogólnego zarządu, czyli Koszty ogólnozakładowe + koszty Sprzedaży III. Koszty handlowe IV. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia) V. Koszty operacji finansowych (odsetki i inne) VI. Podatek obrotowy i inne obciążenia Przychodów ze … Czytaj dalej