//
you're reading...
Prace ze sprawozdaniami

Analiza przepływów pieniężnych

Bilans zawiera informacje charakteryzujące ogólną sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Natomiast rachunek zysków i strat ilustruje podstawowe źródła powstania wyniku finansowego, gdyż wykazuje zrealizowane przychody oraz koszty ich uzyskania a także obciążenia fiskalne osiągniętego zysku.

Jednak informacje wynikające z tych sprawozdań nie są wystarczające dla oceny stabilizacji finansowej firmy i jej zdolności do dalszego rozwoju. Wprawdzie zyskowność firmy, wykazywana w rachunku zysku i strat umożliwia wnioskowanie o zdolności przedsiębiorstwa do powiększenia kapitałów własnych oraz do przysporzenia korzyści udziałowcom, ale konieczna jest także odpowiedź na pytanie czy firma uzyskała i w jakiej wysokości przyrost środków pieniężnych i jak go wykorzystała. Firma powinna bowiem posiadać niezbędne do prowadzenia swej działalności określone składniki majątkowe, może zaciągnąć zobowiązania, ale jednocześnie musi inkasować wpływy pieniężne ze sprzedaży, pozwalające nie tylko na spłatę zobowiązań w terminie. Wpływy te powinny przekraczać – przynajmniej w dłuższej perspektywie – ponoszone wydatki, jeżeli firma zamierza się rozwijać dywidendy udziałowcom.

Podstawowym źródłem nadwyżki pieniężnej jest zysk netto powiększony o dokonane w danym okresie odpisy z tytułu amortyzacji majątku trwałego, tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników. Amortyzacja za dany rok jest bowiem kosztem, który nie wymaga wydatkowania środków. Wpływa na zmniejszenie zysku netto. W celu zatem uzyskania pełnej kwoty wzrostu środków powstałych w wyniku działalności firmy trzeba zysk netto powiększyć o kwotę amortyzacji zaliczoną do kosztów danego roku.

Łączna suma tych dwóch wielkości określona jest mianem nadwyżki finansowej, a w języku angielskim terminem „cash flow”. Daje ona pogląd na temat zwrotności zainwestowanych w firmie kapitałów.

 

Nadwyżka finansowa

(cash flow)=zysk netto + amortyzacja

Nie jest to jednak jedyne źródło pozyskania zasobów pieniężnych. Dalsze źródła przychodów pieniężnych stanowią:

– wzrost zobowiązań (bieżących i długoteminowych) oraz własnych kapitałów,

– zmniejszenie stanu składników majątku trwałego i obrotowego.

Natomiast jako wykorzystanie przychodów pieniężnych uważa się:

– wzrost stanu majątku trwałego i obrotowego,

– zmniejszenie zobowiązań oraz własnych kapitałów.

Wzrost zobowiązań przedsiębiorstwa a także jego kapitałów własnych oznacza bowiem przyrost źródeł finansowania, którymi można dysponować (np. wykorzystane kredyty bankowe umożliwiają sfinansowanie zakupu towarów lub innych składników majątku). Jeżeli zaś zmniejsza się stan określonego składnika majątku (np. gotówki), może to łączyć się z pokryciem finansowym innego składnika majątku (np. zakupem papierów wartościowych) lub ze spłatą części zobowiązań (np. z uregulowaniem należności dostawców). Przyrost majątku zatem, a także zmniejszenie zobowiązań lub kapitałów oznacza zużycie wygospodarowanych środków.

Z tego sprawozdania wynika, że w stosunku do początku roku nastąpił wzrost środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych o 2140 tys. zł, na co wpłynęło: zwiększenie środków z działalności operacyjnej o 3195 tys. zł oraz finansowej o 1225 tys. zł przy spadku środków w działalności inwestycyjnej o 2280 tys. zł. Dodatni strumień, pochodzący z działalności operacyjnej wystarcza na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wobec tego tak duży wzrost zadłużenia długoterminowego jest nieuzasadniony. Spółkę można zaliczyć do spółek rozwijających się, ponieważ spółka prowadzi szeroką działalność inwestycyjną polegającą na zwiększeniu zdolności produkcyjnej oraz na zwiększeniu udziału w innych podmiotach gospodarczych. Na tę działalność są przeznaczone nadwyżki pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej.

About pracemagisterskie

Piszę prace magisterskie

Dyskusja

Brak komentarzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: