//
archives

Archive for

Badanie płynności finansowej

Zachowanie płynności finansowej to jedno z podstawowych zadań przedsiębiorstwa, które chce utrzymać ciągłość gospodarowania i z pewnym spokojem funkcjonować na rynku. Płynność finansowa to nic innego jak zachowanie zdolności do regulowania własnych zobowiązań, to cecha przedsiębiorstwa określana potocznie mianem wypłacalności. Opinię na temat zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych (bieżących), tj. o okresie spłaty … Czytaj dalej

Analiza przepływów pieniężnych

Bilans zawiera informacje charakteryzujące ogólną sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Natomiast rachunek zysków i strat ilustruje podstawowe źródła powstania wyniku finansowego, gdyż wykazuje zrealizowane przychody oraz koszty ich uzyskania a także obciążenia fiskalne osiągniętego zysku. Jednak informacje wynikające z tych sprawozdań nie są wystarczające dla oceny stabilizacji finansowej firmy i jej zdolności do dalszego rozwoju. … Czytaj dalej