//
archives

Archive for

Obliczanie wskaźników

Wszystkie wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej mogą być obliczone: 1) na podstawie danych wyrażających stan zjawiska na początku i końcu okresu sprawozdawczego; różnice między tak obliczonymi wskaźnikami pokazującą zmiany w badanym zjawisku, będące wynikiem decyzji gospodarczych podejmowanych w ciągu okresu sprawozdawczego, 2) na podstawie wielkości średnich; ustalimy je dzieląc sumę stanu na początku i końcu … Czytaj dalej

Istota analizy wskaźnikowej

Wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi zajmuje się analiza ekonomiczna i że jedną z jej części jest analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskazano również, że jedną z trzech występujących w praktyce postaci analizy finansowej jest analiza wskaźnikowa. W tym miejscu należy stwierdzić iż jest ona swoistym rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Analiza ta wymaga stosowania … Czytaj dalej